top of page

Shutter Rolling Door Motor

มอเตอร์ประตูม้วนไฟฟ้า BDS

มอเตอร์ประตูม้วนไฟฟ้า TSL ออกแบบมาใช้กับประตูบานม้วน รองรับทั้งไฟ 220V และ 380V เป็นมอเตอร์คุณภาพมาตรฐานการผลิตจากประเทศไต้หวัน นำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท ทีเอสแอล อินดัสตรีส์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เป็นยี่ห้อที่รู้จัดกันอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติ รูปทรงกระบอกที่ทนทาน ใช้งานง่าย มีหลายขนาดรองรับน้ำหนักของประตูตั้งแต่ 300kg – 1000kg มีอะไหร่ไว้เปลี่ยนและศูนย์ซ่อมหลังการขาย

มอเตอร์ประตูม้วนไฟฟ้า TSL

มอเตอร์ประตูม้วนไฟฟ้า TSL ออกแบบมาใช้กับประตูบานม้วน รองรับทั้งไฟ 220V และ 380V เป็นมอเตอร์คุณภาพมาตรฐานการผลิตจากประเทศไต้หวัน นำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท ทีเอสแอล อินดัสตรีส์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เป็นยี่ห้อที่รู้จัดกันอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติ รูปทรงกระบอกที่ทนทาน ใช้งานง่าย มีหลายขนาดรองรับน้ำหนักของประตูตั้งแต่ 300kg – 1000kg มีอะไหร่ไว้เปลี่ยนและศูนย์ซ่อมหลังการขาย

มอเตอร์ประตูม้วน
bottom of page